Monitoring wizyjny CCTV to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi mających służyć podwyższeniu bezpieczeństwa. W jego skład wchodzą wszelkiego rodzaju kamery, systemy przesyłu oraz rejestratory przetwarzające obraz. Ciągły rozwój nowych technologii sprawia natomiast, że urządzenia te stają się coraz bardziej dokładne i precyzyjne.

Zdaniem GDPR, monitoring jest jedną z najbardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych, a jego stosowanie powinno ograniczać się jedynie do sytuacji, kiedy nie istnieją inne, mniej ingerujące w prywatność środki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa.

Odnosząc się zatem do zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny właściwym jest wskazywanie w szczególności: wizerunku, cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych (np. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zapisowi powinien podlegać jedynie obraz (wizja), a nie dźwięk (fonia). Wykorzystywanie mikrofonów może okazać się bowiem nielegalne. Uprawnienie do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne. 

Stosowanie rejestracji dźwięku może zostać natomiast uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych i wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną i cywilną, a nawet karną.

Dla podmiotów prywatnych przesłankę do zainstalowania kamer stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora. 


Obowiązki posiadaczy CCTV w UK:

Jeśli Twoja firma korzysta z monitoringu wizyjnego (CCTV), nawet jeśli nie przetwarza żadnych innych danych osobowych - MUSISZ zarejestrować swoje dane w Information Commissioner's Office (ICO) i uiścić opłatę za ochronę danych.

Jeśli zainstalowaleś CCTV na prywatnej posesji, nie musisz rejestrować się w ICO, ani płacić za licencję DATA PROTECTION.

Jeśli zdecydujesz sie dokonać dobrowolnej rejestracji - Twoim prawem jest nie ujawnianie swojego adresu. Nie będziesz też widoczny w wyszukiwarce podmiotów posiadających licencję.

Jednakże Twoim obowiązkiem wciąż będzie przestrzeganie poniższych zasad. Możesz być również poproszony przez ICO o wgląd do rejestru nagrań.

 

Jako posiadacz CCTV musisz:

  • informować ludzi, że mogą zostać nagrani, zwykle wyświetlając znaki, które muszą być dobrze widoczne i czytelne
  • kontrolować, kto może przeglądać Twoje nagrania
  • upewnić się, że system jest używany tylko zgodnie z przeznaczeniem - na przykład, jeśli został skonfigurowany do ochrony mienia na zewnętrznym parkingu firmy, nie możesz go używać do monitorowania pracy personelu
  • udostępnić - na żądanie podmiotu danych osobowych obejrzenie przez Ciebie zdjęć. Materiał filmowy należy udostępnić bezpłatnie w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego
  • przechowywać nagrania nie dłużej niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów ich zapisania (najczęstsza praktyka - 3 miesiące). 

 

kamera cctv


 

Ochrona danych osobowych w Wielkiej Brytanii